top of page

GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURULU


Gastrointestinal Endoskopi Derneği Olağan Genel Kurulu ilk toplantısı 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 11:00- 17:00 saatleri arasında Ankara’da dernek genel merkezinin bulunduğu Mustafa Kemal Mah. 2126. Sokak Kolbay İş Merkezi C Blok No: 6/9 Söğütözü Çankaya adresinde, aşağıda yazılı gündem maddeleri ile toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 26 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da aynı saat ve gündem ile toplanacak olup, toplantının yapılacağı yer ile ilgili bilgi tekrar duyurulacaktır.

Toplantıya teşrifleriniz saygı ile rica olunur.


Saygılarımızla

Yönetim Kurulu

GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve Yoklama

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

3. Divan Heyeti Seçimi

4. İki Yıllık Döneme Ait Faaliyet Raporun Okunması

5. İki Yıllık Döneme Ait Denetim Raporun Okunması

6. İki Yıllık Döneme Ait Mali Bilanço ve Gelecek Döneme Ait Tahmini Bütçenin Okunması

7. Faaliyet Raporu, Denetim Raporu ve Mali Bilançoların İbrası ve/veya Aklanması

8. Yeni Yönetim Kurulu -Denetim Kurulu –Disiplin Kurullarının Seçilmesi

9. Dilek ve temenniler

10. Kapanış

bottom of page